Search your favorite song for free

13. Kid Pid Kid Mai Lyrics

Kid Pid Kid Mai Lyrics

Mee khon kei tarm wa tummai tummai tua chun mai kei perd jai hai krai Mai yom rub krai Kwam jing hed pon kor mee yoo ter kuer hed pon tee yung tid nai hua jai Hai yung fao ror * ard pen hed pon

15. Zoom! Lyrics

Zoom! Lyrics

Blub blub blub Ar-e-ya-e-ya Ar-e-ya-e-ya Ha Hah Blub blub blub Ar-e-ya-e-ya Ar-e-ya-e-ya Roo rur plao Chun chuk ja wien hua Tee tong yoo kub ter Roo rur plao Took krung tee jer ter Ter mee ar-kar